ระบบตรวจสอบสถานะรอเตียง Admitตรวจสอบข้อมูลได้ในช่วงเวลา 09.00 - 12.00น.


ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ศูนย์บรรจุผู้ป่วย (Admission Center)
ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี
โทรฯ 038-320-200 ต่อ 10115 - 10116